STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Usługi
 Kawiarenka internetowa
 Dziesięć przykazań absolwenta
 Telepraca
 Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych
 Nasi sponsorzy
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy

Gminne Centrum Informacji
Gmina Gózd


zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół, rolników, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych gminnych i powiatowych