STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Usługi
 Kawiarenka internetowa
 Dziesięć przykazań absolwenta
 Telepraca
 Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych
 Nasi sponsorzy
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
  • Kawiarenka internetowa

    Kawiarenka internetowa

    czynna od poniedziałku do soboty

    w godz. od 900-1900

    Za korzystanie z kawiarenki nie pobieramy opłaty.