STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Usługi
 Kawiarenka internetowa
 Dziesięć przykazań absolwenta
 Telepraca
 Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych
 Nasi sponsorzy
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 • Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych

  Osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z województwa mazowieckiego CKON  oferuje:

  • dostęp do ofert pracy;
  • bezpłatne konsultacje prawnika w zakresie spraw związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych;
  • bezpłatne konsultacje doradcy zawodowego;
  • pomoc w pisaniu CV i listu motywacyjnego;
  • przygotowanie autoprezentacji na CD dla celów zawodowych:
  • monitoring zatrudnienia w pierwszych trzech miesiącach od zatrudnienia.

  Konsultacje są udzielane stacjonarnie w siedzibie TUS w Warszawie (ul. Woronicza29a)  od stycznia 2006r. Osoby spoza Warszawy mogą skorzystać z konsultacji prawnika i doradcy zawodowego telefonicznie i e-mailowo. Warunkiem skorzystania z powyższej oferty jest wypełnienie i odesłanie ankiety zgłoszeniowej.

  Ankieta dostępna jest na stronie internetowej: http://www.tus.org.pl

  Osobom w trudnej sytuacji materialnej, które maja problemy z przemieszczaniem się na terenie Warszawy i potrzebują transportu specjalistycznego, a chciałyby skorzystać z usług, CKON oferuje dofinansownie transportu (szczegółowe informacje nt. dofinansowania na stronie: http:// www.tus.org.pl 

  Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych

  http://www.tus.org.pl

  mailto: centrumkarier@tus.org.pl

  tel. (022) 852 01 82