STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Usługi
 Kawiarenka internetowa
 Dziesięć przykazań absolwenta
 Telepraca
 Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych
 Nasi sponsorzy
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  w Klwatce 34
  gm. Gózd; powiat radomski woj. mazowieckie


      Jest jednostką budżetową Urzędu Gminy Gózd. Powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
        Ideą GCI jest wyrównywanie szans mieszkańców wsi, małych miast i miasteczek w dostępie do nowoczesnych technologii przesyłania informacji, dostępu do informacji i komunikacji.
       W dniu 02.02.2005r. w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy samorządem Województwa Mazowieckiego a Urzędem Gminy Gózd. Przedmiotem umowy było dofinansowanie projektu na utworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca" w wysokości 48.000 zł.
  Otrzymany grant został przeznaczony na zakup wyposażenia (w tym 10 zestawów komputerowych, drukarki atramentowej i laserowej, ksero, faksu, skanera, instalacji stałego łącza internetowego) oraz na szkolenie pracowników i utworzenie komputerowej bazy informacji o rynku pracy tzw. Kiosku z pracą.
  Środki finansowe grantu pochodziły z Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
        Gminne Centrum Informacji mieści się w budynku stanowiącym własność Gminy Gózd w miejscowości Klwatka nr 34 przy trasie T-12 Radom-Lublin.
  GCI umożliwia społeczności lokalnej dostęp do najnowszej techniki, a także przybliża jej szeroką ofertę usług teleinformatycznych oraz ich praktyczne wykorzystanie w życiu codziennym.
  Personel infocentrum służy pomocą zarówno w wyszukiwaniu informacji w sieci jak i w jej umieszczaniu.