STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Usługi
 Kawiarenka internetowa
 Dziesięć przykazań absolwenta
 Telepraca
 Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych
 Nasi sponsorzy
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 • Usługi

  Gminne Centrum Informacji

  w Klwatce gm. Gózd

  zaprasza do korzystania z poniższych usług:

  • bezpłatny dostęp do kawiarenki internetowej
  • udostępnianie aktualnych ofert pracy (internet, prasa)
  • przepisywanie tekstów na komputerze
  • pomoc przy redagowaniu listów motywacyjnych i życiorysów zawodowych CV
  • bindowanie i oprawa dokumentów
  • laminowanie
  • kserowanie
  • skanowanie, drukowanie
  • przesyłanie informacji pocztą elektroniczną i faksem
  • pomoc w zakresie wypełniania wniosków o płatnosci obszarowe
  • wydawanie deklaracji podatkowych i poradnictwo w zakresie ich wypełniania
  • inne usługi w zależności od zapotrzebowania lokalnego środowiska np.
  • pośrednictwo w zakresie wynajmu powierzchni handlowych
  • promocja uług agroturystycznych

  Adresaci usług:

  Osoby bezrobotne, młodzież i dzieci, rolnicy, przedsiębiorcy, mieszkańcy gminy, powiatu oraz przejezdni.

  W GCI można ponadto uzyskać informacje o:

  • Programach pomocowych Unii Europejskiej
  • Polityce strukturalnej UE
  • Ułatwieniach podatkowych
  • Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach
  • Prawie pracy UE
  • Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw
  • Legalnej pracy w państwach UE